Kodu  |   Kontakt  |  Küsimused ja vastused  |  Tellimine  |  Maksmine  |   Meie tehnika  |   Minu konto  
PHOTO the LUXE
PHOTO the LUXE
  Kõik tooted    |   2D Kristall    |   2D portreefoto 3D kujutisena kristallklaasis    |   Foto graveerimine peeglile
Üldtingimused

Artikkel 1. Üldine

Photo the Luxe International on pühendunud valmistama personaalseid kingitusi ja reklaamtooteid eraisikutele ning ettevõtetele.Peeglile, kristallile ja ehetele graveerimiseks omame kõrgekvaliteedilisi laser- ja graveerimisaparatuuri. Meie tooteid võib leida veebilehelt ja edasimüüjatelt.

1.2 Käesolevad tingimused ja eeskirjad kehtivad kõigile tellimustele Photo the Luxe International veebilehelt (edaspidi nimetatud tingimused).

Artikkel 2. Kehtivus

2.1 Kõikidele Photo the Luxe International pakkumistele ja tellimustele veebilehe kaudu kehtivad käesolvad tingimused.

2.2 Pakkumistega nõustumisele või tellimuste esitamisele kehtivad käesolevad tingimused.

2.3 Käesolevad tingimused kaotavad kehtivuse või muudetakse ainult kirjalikult taasesitatavas vormis.

2.4 Käesolevad tingimused kehtivad võrdselt kõigile Photo the Luxe International esindajatele ja edasimüüjatele.

2.5 Kui kehtivad määrused või seadus on vastuolus mõne käesoleva tingimusega, siis kaotab see punkt kehtivuse.Kõik teised tingimused jäävad kehtima.

Artikkel 3. Tingimused

3.1 Tellimuse kinnitamisega nõustub ostja Photo the Luxe tingimustega. Photo the Luxe International jätab endale õiguse tellimusest keelduda ja nõuda vajadusel tellijalt lisainformatsiooni. Juhul kui tellimuse täitmisest keeldutakse, siis tellijat teavitatakse vastavatest põhjustest.

Artikkel 4. Hinnad

4.1 Toodete hinnad on Eurodes ja sisaldavad kõiki makse, välja arvatud transpordikulu.

4.2 Kui klient soovib valmis toodet viimistleda või täiendada, siis tasub klient toote kõigi transpordikulude eest.

4.3 Kampaaniahinnad kehtivad vaid teatud perioodi vältel ja sõltuvad toodete olemasolust. Kampaaniahindasid ei saa vaidlustada enne ege pärast kampaaniaperioodi lõpptähtaega.

4.4 Photo the Luxe International`i ei saa võtta vastutusele valede hindade esitamises, mis tulenevad trükivigadest.

Artikkel 5. Maksmine

5.1 Toote valmistamist alustatakse peale nõutud summa laekumist Photo the Luxe International arvele. Tellimusi ei katkestata ning makstud summat ei tagastata, kui kliendi rahulolematus on tingitud tema poolt antud juhistega. Toode valmistatakse vastavalt kliendi soovidele!

5.2 Maksmise viisi valib klient tellimuse vormistamisel.

5.3 Klient annab Photo the Luxe International`ile loa teha toiminguid, mis on vajalikud kliendi valitud makseviisi toimumiseks.

5.4 Kõigi tähtaja ületanud mittetasutud arvetele lisandub intress, mille suurus on näidatud Photo the Luxe International väljastatud arvel. Photo the Luxe International`il on õigus anda võlanõue inkassofirmale, sellisel juhul tasub võlanõudega kaasnevad lisakulud võlgnik (minimaalne tasu 44.03€).

5.5 Pangaülekandega tasumise korral loetakse makse sooritamise päevaks hetke, mil makse laekus Photo the Luxe International arvele.

Artikkel 6. Saatmine

6.1 Photo the Luxe International teeb kõik endast oleneva, et tellimus jõuaks kliendini 10 päeva jooksul Hollandi piires alates makse sooritamisest. Tellimuse jõudmine kliendini 10 päeva jooksul ei ole kohustuslik (klient võib nõuda pikemat saatmisaega).

6.2 Kauba kättesaamise lõpptähtaeg võib olla kuni 30 päeva alates tellimuse vormistamisest, välja arvatud juhtudel, mis ei sõltu Photo the Luxe International tegevusest.

6.3 Kui tellimust ei ole võimalik täide viia 30 päeva jooksul ajutiselt laos puuduvate detailide või mõne muu Photo the Luxe International tegevusest tuleneva ajakao tõttu, siis on kliendil õigus tellimus tühistada. Photo the Luxe International on sellisel juhul kohustatud makstud summa kliendile tagastama.

6.4 Kui tellimuse täitmine osutub Photo the Luxe International süül võimatuks, siis Photo the Luxe teeb kõik võimaliku mõõdukuse ja aususe piires asendamaks toode samaväärsega. Kauba saatmine toimub sellisel juhul Photo the Luxe International kulul.

6.5 Muutused värvis, tüübis, tekstis ja/või hinnas on reserveeritud.

Artikkel 7. Omandiõigus

Klient omandab õiguse tootele vaid juhul, kui klient täidab kõik Photo the Luxe International esitatud tingimused.

Artikkel 8. Intellektuaal ja industriaalomand

8.1 Klient peab austama täielikult ja mistahes mõõndusteta kõiki Photo the Luxe International toodetega kaasnevaid intellektuaal ja industriaalomandeid.

8.2 Photo the Luxe International ei garanteeri, et kliendi tellitud tooted ei riku kolmandate osapoolte (kirjutamata) intellektuaal ja industriaalomandit.

8.3 Ostja tunnistab, et kõik Photo the Luxe International ja tema edasimüüjate veebilehel kuvatav informatsioon, infovahetus või muu avaldus müüdavate toodete ja veebilehe kohta kuulub Photo the Luxe`ile, tema edasimüüjatele ja autorõiguse omanikele.

8.4 Ostjal on keelatud kasutada, tehes sealjuures muutusi intellektuaalomandile, ilma kirjaliku nõusolekuta Photo the Luxe International`lt, tema edasimüüjatelt või patendiomanikelt. Välja arvatud juhud, kus ostja kasutab muudetud toodet vaid enda tarbeks.

Artikkel 9. Vastavus

Photo the Luxe International garanteerib toodete ja/või teenuste vastavuse pakkumistes kirjeldatule ja/või kasutatavusele, ilma seaduslike aktide ja/või riiklike ettekirjutistega vastuollu minemata.

Artikkel 10. Garantii

10.1 Tellijal on kohustus kontrollida toote vastavust tellimuses kirjeldatule. Photo the Luxe International nõustub alates kauba kättesaamise hetkest 7 päeva jooksul tootega mitterahulolu puhul raha tagastama, välja arvatud kliendi nõudmistele vastavalt valmistatud tooted.

10.2 Juhul, kui ostja soovib tellitud toote tagasi saata ja kulude hüvitatamist, siis peab ostja seitsme (7) päeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest, kauba Photo the Luxe International`ile tagastama.. Kaup peab tagasisaatmisel olema ostja poolt kahjustamata ja pakendatud originaalpakendisse.

10.3 Juhul, kui ostja saadab kahjustamata toote tagasi ja soovib, et tema kulu hüvitatakse, siis tagastatakse kliendile raha 13 päeva jooksul

10.4 Juhul kui klient soovib toote tagastada ja et tema kulu hüvitatakse, siis peab jälgima et tagasi saadetav kauba pakend omab rikkumata kleebist.

Artikkel 11. Tellimine / infovahetus

Photo the Luxe International ei vastuta arusaamatuste eest tellimuse vormistamisel, mis võivad tekkida kliendiga suhtlemisel interneti ning teiste suhtluskanalite kasutamisel, välja arvatud Photo the Luxe International poolt tehtud hooletusvead. Samuti ei vastuta Photo the Luxe International kolmandate isikute ja edasimüüjate edastatud info õigsuses.

Artikkel 12.Vääramatud jõud

Photo the Luxe International omab õigust ilma õiguslike tagajärgedeta edasi lükata või katkestada tellimusi vääramatute jõudude ilmnemisel. Lepingu katkestamisel peab Photo the Luxe kirjalikult taasesitatavas vormis klienti lepingu lõpetamisest teavitama. Photo the Luxe International ei kohustu hüvitama tellimusi mitte kätte saanud klientide kulutusi juhul, kui vääramatud jõud on hüvitamise muutnud võimatuks.

Artikkel 13. Kohandatavd seadusaktid

13.1 Kõik õigused, kohustused, pakkumised, tellimused ja kokkulepped milledele käesolevad tingimused kehtivad, alluvad Hollandi seadustele.

13.2 Kõik vaidlused lahendatakse vastavas Hollandi kohtus.

Küsimused, kaebused ja kommentaarid

Juhul kui teil tekib küsimusi, kaebusi või kahtlusi seoses käesolevate tingimustega, siis palun pöörduge vastuse saamiseks e-maili aadressile või helistage meie assistendile.

Andmed: Photo the Luxe International

Ettevõtte nimi:   Photo the Luxe International
Postiindeks:   Tallinn 
Riik:   Eesti
Veebiaadress:   www.phototheluxe.eu
E-mail:   katrin.island [ @ ] phototheluxe.eu
Telefon:   3725165857
E-mail (küsimuste, kaebuste ja kommentaarid):          katrin.island [ @ ] phototheluxe.eu

   
  Uudiskiri Klienditeenindus
  E-mail aadress Telli uudiskiri Uudiskirjast loobumine
Üldreeglid  |  Privaatsuse põhimõtted  |  Lehekülje kaart
Käesolevalt veebilehelt on ilma Photo the Luxe International Netherlands loata kopeerimine keelatud.
Tootja jätab endale õiguse hinnakirja muutmiseks.
 Autorikaitse © 2005-2018 Photo the Luxe International
ABN-AMRO TNT is our logistic partner PayPal, pay with: Bank or Giro, VISA, Mastercard